In het nieuws

Nieuws

December 2018
Diataal BV en Buro Bruis werken samen zodat de resultaten
van de Dia-volgtoetsen ingelezen kunnen worden in Planb².
Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Juni 2018
Planb² is nu ook ontwikkeld voor de voorschool. Zo kan de ontwikkeling van een kind al vroeg in beeld gebracht worden en de doorgaande lijn met het basisonderwijs gecreëerd worden.
Lees meer over deze ontwikkeling.

Publicaties

Klik op de links om de artikelen te openen:

2019
Praxisbulletin, nr. 1 jaargang 37, De basis op orde (september 2019)

2017 – heden

Met regelmaat publiceren wij op wij-leren.nl. Wij-leren.nl is een digitaal platform waar alle huidige kennis over het basisonderwijs te vinden is, geschreven door een selecte groep onderwijskundigen, onderzoekers en psychologen.

2016


2015