Over Planb²

Planb² is een online onderwijsplansysteem.

Deze webapplicatie is sinds 2008 toonaangevend bij het plannen van onderwijs op opbrengst- en handelingsgerichte wijze. Planb² is ontstaan vanuit de praktijk en heeft als doel de administratieve last van leerkrachten en intern begeleiders te verminderen. Het wordt eenvoudiger om zicht te houden op de groep en op de individuele leerlingen.
Planb² brengt schoolbeleid, doelen, kindkenmerken en data op een overzichtelijke manier samen op drie niveaus: school, groep en leerling.

In januari 2016 is Planb² versie 3.0 verschenen, onze compleet vernieuwde applicatie.
Klik hier voor een impressie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Het programma RTL LifestyleXperience maakte een mooi item over Planb². Bekijk het hier.