Over Planb²

Planb² is een onderwijsplansysteem. Hét onderwijsplansysteem zoals wij het liever zeggen want we bestaan al meer dan 10 jaar. In 2008 bedacht Wendy Brasz samen met haar collega het systeem Planb² (spreek uit als plan b kwadraat). Werkzaam als intern begeleider op een basisschool zag zij in dat de administratieve last rondom leerlingenzorg aanzienlijk kon afnemen als zij een digitale oplossing zou hebben. Aangezien die niet voorhanden was, ontwikkelde zij hem zelf. De principes van handelings- en opbrengstgericht werken werden erin verwerkt.

Minder administratieve last
Ontstaan vanuit de praktijk had Planb² primair als doel de administratieve last van leerkrachten en intern begeleiders te verminderen. Inmiddels is het zo veel meer geworden: Planb² brengt schoolbeleid, doelen, kindkenmerken en data op een overzichtelijke manier samen op drie niveaus: school, groep en leerling. Dankzij Planb² is het veel eenvoudiger om zicht te houden op de groep en op onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen.

Planmatig groepsplanloos
Groepsplannen als papieren tijgers zijn gelukkig verleden tijd. Groepsplanloos is een populaire kreet geworden. Gelukkig weet jij als onderwijsprofessional dat je op basis van het onderwijskundig beleid van de school interventies plant om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van je groep. Of je het nu ‘groepsplan’ noemt of niet: dit aanbod moet passend zijn bij de schoolpopulatie en daarmee zou je 85% van je groep moeten kunnen bedienen. Voor een groot deel bestaat het plan uit het aanbod dat je plant op basis van de methodes of leerlijnen die de school gebruikt en die veranderen niet elk jaar. Dus om rust, ruimte en overzicht te creëren, gebruik je Planb² als onderwijsplansysteem. Want met Planb² kun je op een dynamische manier je onderwijs plannen en evalueren.

Planb² voor de voorschool
Sinds 2018 is Planb² ook ontwikkeld voor de voorschool. Zo kan de ontwikkeling van een kind al vroeg in beeld gebracht worden en de doorgaande lijn met het basisonderwijs gecreëerd worden.
Lees meer over deze ontwikkeling.

Van talent tot formulier
Naast de basisapplicatie zijn ook aanvullende modules beschikbaar:

  • Script: waar het leerpotentieel van de leerling afgezet wordt tegen zijn Cito scores. Lees hier meer.
  • Stichtingsmodule: met overzichten voor bestuurders.
  • Module Bestanden: om losse bestanden handig bij elkaar te bewaren.
  • Module Formulieren: om online invulbare formulieren te maken en bewaren.

De huidige applicatie is uiteraard gebouwd met de nieuwste technologie en is eenvoudig te bedienen.
Uiteraard werkt Planb² ook op de tablet. Klik hier voor een impressie.